Varför är så svårt att programmera? Varför slutar så många programmera efter första uppgiften? Calle berättar om sina första stapplande steg. Sen grillar han Ola och ifrågasätter arbetet bakom. Ska det vara så svårt att sätta upp sin arbetsmiljö. Ola svarar med en haltande metafor.

Sen pratar dom om knappar. Är en knapp bara en knapp? Hur pratar man med en dator? Går det att leka dator?

Några hållpunkter: * 12:15 - Varför göra en liten grej när man kan göra något häftigt? * 19:10 - Ola berättar om debattartikeln “Inför programmering på schemat” * 37:24 - Ola + metaforer = SANT! * 46:15 - En if i if:en

Kontakta oss via:
utvecklingsbar@agical.se
twitter: @utvecklingsbar, @ellnestam, @ckohlerdesign
instagram: @utvecklingsbar