Det finns många frustrerande designval som vi stöter på i vår vardag. Inte sällan är det för att de innehåller så kallade “Mörka mönster” (jfr. Dark Patterns). I detta avsnitt diskuterar värdparet dessa mönster. Vad är ett mörkt mönster, vilka mönster används idag och varför finns dom?

Sen pratar Calle och Ola om knappar. Är en knapp bara en knapp? Hur pratar man med en dator? Går det att leka dator?

Några hållpunkter:

  • 03:50 Ola gissar ölkorv
  • 05:38 Calle är lite arg och Ola har bevis
  • 19:22 Värdparet går igenom mörka mönster
  • 28:00 Tycker du om vitlök?
  • 50:00 Mörka mönster om de var i den fysiska värden.

Kontakta oss via:
utvecklingsbar@agical.se
twitter: @utvecklingsbar, @ellnestam, @ckohlerdesign
instagram: @utvecklingsbar