Att presentera information eller att få information presenterat för sig är något som vi står inför dagligen. Hur tänker du när du håller en presentation? Hur väljer du att presentera information på ett så bra sätt som möjligt? Ola och Calle pratar om flikar, menyer och andra sätt att stycka upp information. Ola styr in på pratande datorer och andra frustrerande lösningar. Sen blir han nostalgisk och minns hur det var förr.

  • 07:11 Calle sätter igång Olas hjärna
  • 14:17 Hur kan vi presentera information från IT-System
  • 27:05 Gooooooooooooogle
  • 39:42 Ola minns tillbaka till den första oönskade sidoeffekt han stötte på
  • 48:30 En Infographic - Olas första?

Kontakta oss via:
utvecklingsbar@agical.se
twitter: @utvecklingsbar, @ellnestam, @ckohlerdesign
instagram: @utvecklingsbar