Samarbeta är en populär term. Många säger att de gör det regelbundet, ofta och gärna. Värdparet djupdyker i ämnet samarbete tillsammans med sina kollegor Malin & Peter. För att sätta knorr på tillvaron har dom valt att samtala på resande fot.

Vad betyder det att samarbeta och på vilka sätt kan vi samarbeta. Ola använder en favoritmetafor, staffet eller rodd (K4), för att beskriva skillnader.

Hur ska detta gå?

  • 13:26 Stafett eller rodd?
  • 24:33 Aspekterna som spelar störst roll för samarbete.
  • 31:16 Kan en design ägas tillsammans?
  • 38:56 Hur läser och tolkar vi kod?

En populär workshop om samarbete: https://blog.agical.se/posts/samarbete-samtidigt/

Kontakta oss via:
utvecklingsbar@agical.se
twitter: @utvecklingsbar, @ellnestam, @ckohlerdesign
instagram: @utvecklingsbar